Хайлтын илэрц: 20 / 22
Хайлтын түлхүүр: Даланзадгад,