Гаалийн ерөнхий газрын дарга

Дарга: Батболд Асралт

Утас: 11350054

Нягтлан бодогч: Долгорсүрэн Долгорсүрэн

Утас: 11350054

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар