Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дарга

Дарга: Дугаржав Батжаргал

Утас: 51266337

Нягтлан бодогч: Эх Баянмөнх

Утас: 51264029

Төсвийн байгууллага