Нийслэл

Дарга: Сайнбуян Амарсайхан

Утас: 11328922

Нягтлан бодогч: Сар Солонго

Утас: 11326698

Төсвийн байгууллага
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар