Төв Баян

Дарга: МӨНХБАТ МӨНХЭРДЭНЭ

Утас: 99134029

Нягтлан бодогч: АРИЛД НЯМСҮРЭН

Утас: 99863850

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар