Дорнод Аймаг Хэрлэн сум

Дарга: ПАЛАМ МӨНХТӨР

Утас: 99587777

Нягтлан бодогч: Ганболд Алтантогос

Утас: 99998347

Төсвийн байгууллага