Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Сайд

Дарга: Намсрай Цэрэнбат

Утас: 51260943

Нягтлан бодогч: Дорж Гүндсамбуу

Утас: 51261516

Төсвийн байгууллага
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
Төсөл, Хөтөлбөр