Хууль Зүй, дотоод хэргийн Сайд

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2016/07/21

Дарга: Цэнд Нямдорж

Утас: 51261708

Нягтлан бодогч: Бямбажав Болормаа

Утас: 51264258

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
Засгийн газрын тусгай сан