Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Үйлдвэрлэл үйлчилгээ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Зам, Тээврийн хөгжлийн Сайд

Дарга: Лувсансамбуу Бямбасүрэн

Утас: 11282001

Нягтлан бодогч: На Наранцэцэг

Утас: 11282055