Авто Тээврийн үндэсний төв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Зам, Тээврийн хөгжлийн Сайд

Дарга: Пүрэвээ Дэлгэрнаран

Утас: 96077082

Нягтлан бодогч: Яндаг Оюунсүрэн

Утас: 99083916