Амин хишигт ХХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2021/09/01

Дарга: Осор Батчимэг

Утас: 99725109

Нягтлан бодогч: Чинбат Буянбат

Утас: 91013001

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!