Гаалийн ерөнхий газрын дарга

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Батболд Асралт

Утас: 11350054

Нягтлан бодогч: Долгорсүрэн Долгорсүрэн

Утас: 11350054

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил