Голден ийгл стар ХХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022/05/01

Дарга: Ёндон Баярцогт

Утас: 80082233

Нягтлан бодогч: Цээсүрэн Батсүрэн

Утас: 80087040

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2022
1 сар
2022
2 сар
2022
3 сар
2022
1-р улирал
2022
4 сар
2022
5 сар
2022
6 сар
2022
2-р улирал
2022
7 сар
2022
8 сар
2022
9 сар
2022
3-р улирал
2022
10 сар
2022
11 сар
2022
12 сар
2022
4-р улирал
2022
Хагас жил
2022
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)