Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын чадавхыг бэхжүүлэх нь дэд төсөл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын Дарга

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022/05/01

Дарга: Янгуг Содбаатар

Утас: 11264525

Нягтлан бодогч: Гочоо Азжаргал

Утас: 80727705

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!