Гэр хорооллын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Нийслэл

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022/01/01

Дарга: Даваацэрэн Энхболд

Утас: 99192132

Нягтлан бодогч: ЧҮлтэмдаржаа Оюунбилэг

Утас: 99199985

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!