Архивын ерөнхий газрын шинэ цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хууль Зүй, дотоод хэргийн Сайд

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2022/01/01

Дарга: Баянмөнх Мөнхбаяр

Утас: 91927575

Нягтлан бодогч: Лхагвадорж Гантулга

Утас: 99111099

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!