Соёлын сайд

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2020/01/01

Дарга: Чинбат Номин

Утас: 51262622

Нягтлан бодогч: Ганжаргал Эрдэнэсүрэн

Утас: 99887525

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!