Ерөнхий боловсролын Мон-Алтус ахлах сургууль

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2019/10/01

Дарга: Цэрэндорж Сарангэрэл

Утас: 99194139

Нягтлан бодогч: Рэнцэндорж Ариунцэцэг

Утас: 91923138

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)