Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Эрин эверест интернэшнл сургууль

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2020/01/30

Дарга: Эрхэмбаяр Дэлгэрмаа

Утас: 99748653

Нягтлан бодогч: Түвшинтөгс Агиймаа

Утас: 995018221

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2021
1 сар
2021
2 сар
2021
3 сар
2021
1-р улирал
2021
4 сар
2021
5 сар
2021
6 сар
2021
Хагас жил
2021
7 сар
2021
8 сар
2021
9 сар
2021
3-р улирал
2021
10 сар
2021
11 сар
2021
12 сар
2021
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)