Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадагламжийн төв ХХК

Татан буугдсан огноо: 2015/04/13

Татан буугдсан шалтгаан: Монгол улсын засгийн газрын 2015оны 4-р сарын 13-ны өдрийн 417-р тогтоолоор өөрчлөн зохион байгуулагдсан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Жуков Алдаржавхлан

Утас: 99119003

Нягтлан бодогч: Лувсансамбуу Нарантуяа

Утас: 99009097

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2017
1 сар
2017
2 сар
2017
3 сар
2017
1-р улирал
2017
4 сар
2017
5 сар
2017
6 сар
2017
Хагас жил
2017
7 сар
2017
8 сар
2017
9 сар
2017
3-р улирал
2017
10 сар
2017
11 сар
2017
12 сар
2017
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)
3 Концессийн мэдээлэл (Тухай бүр)
4 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)