Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн захирал

Дарга:

Утас:

Нягтлан бодогч:

Утас: