Нийслэл

Дарга: Сундуй Батболд

Утас: 11328922

Нягтлан бодогч: Са Солонго

Утас: 11326698

Төсвийн байгууллага
Төрийн Өмчит Аж Ахуй Нэгж Байгууллага