Хот,суурины ус хангамж,ариутгах татуургын ашиглалт,үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Барилга, Хот Байгуулалтын Сайд

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2017/08/01

Дарга: Жамъяансүрэн Батсуурь

Утас: 70147444

Нягтлан бодогч: Чулуун Саранхүү

Утас: 70147448

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)
2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)
3 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
4 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)