Сүхбаатар дүүрэг Өнөр өрх Өрхийн эрүүл мэндийн төв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Одвоо Оюун

Утас: 93211010

Нягтлан бодогч: Алтансүх Цэцэгмаа

Утас: 98880108

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2017
1 сар
2017
2 сар
2017
3 сар
2017
1-р улирал
2017
4 сар
2017
5 сар
2017
6 сар
2017
Хагас жил
2017
7 сар
2017
8 сар
2017
9 сар
2017
3-р улирал
2017
10 сар
2017
11 сар
2017
12 сар
2017
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)