Нью майнинг ОНӨК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Баянхонгор Аймаг

Дарга: Энхбат Ганзориг

Утас: 80808898

Нягтлан бодогч: Сэрээнэндорж Баттогтох

Утас: 88091895

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2017
1 сар
2017
2 сар
2017
3 сар
2017
1-р улирал
2017
4 сар
2017
5 сар
2017
6 сар
2017
Хагас жил
2017
7 сар
2017
8 сар
2017
9 сар
2017
3-р улирал
2017
10 сар
2017
11 сар
2017
12 сар
2017
Бүтэн жил
1 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)
2 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)