Нью майнинг ОНӨК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Баянхонгор Аймаг

Дарга: Энхбат Ганзориг

Утас: 80808898

Нягтлан бодогч: Сэрээнэндорж Баттогтох

Утас: 88091895

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)
2 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)