Дархан-Уул аймаг Төгс ундраа - ЗНБУ цэцэрлэг

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Жамсранжав Нансалмаа

Утас: 94371111

Нягтлан бодогч: Дүгэр Жамсранжав

Утас: 89088878

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)