Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум Могойн гол ХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум

Дарга: Батбаяр Хашбат

Утас: 94948400

Нягтлан бодогч: Лхагважав Шинэцэцэг

Утас: 94948402

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)
3 Концессийн мэдээлэл (Тухай бүр)
4 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)